Nasi ZAWODOWCY W GORZOWIE nie boją się zdalnej edukacji.


7 grudnia o godz. 10.30 Prezydent Jacek Wójcicki i wiceprezydent Małgorzata Domagała spotkali się z kadrą Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie, by porozmawiać o funkcjonowaniu szkół w dobie pandemii, która wymusiła wdrożenie w szkołach nauczania w systemie zdalnym. Okazją do tego spotkania była dostawa sprzętu komputerowego do gorzowskich szkół uczestniczących w projekcie ZAWODOWCY W GORZOWIE współfinansowanym z  Europejskiego  Funduszu Społecznego w  ramach Osi  priorytetowej  8. Nowoczesna  edukacja, Działania 8.4.Doskonalenie  jakości  kształcenia  zawodowego,   Podziałanie  8.4.2. Doskonalenie  jakości  kształcenia  zawodowego,  realizowanym  przez ZIT  Gorzów Wielkopolski.

Dzięki staraniom Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, które zabiegało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o dofinansowanie unijne do zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizowania zadań w ramach edukacji zdalnej, zwiększona została  wartość projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 na dodatkowe zadanie „Doposażenie szkół zawodowych w komputery w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19”. Dzięki zwiększeniu kwoty dofinansowania mogliśmy zakupić 229 stacjonarnych zestawów komputerowych oraz 330 laptopów. Sprzęt jest dystrybuowany do gorzowskich szkół samorządowych kształcących zawodowo w ilościach proporcjonalnych do liczby uczniów. Stacjonarne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem już trafiły do:

Zespołu Szkół Elektrycznych -  97 zestawów,

Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych - 40 zestawów, 

Zespołu Szkół Mechanicznych - 30 zestawów, 

Zespołu Szkół Odzieżowych - 30 zestawów,

i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 32 zestawy.  

Natomiast dostawa laptopów planowana jest jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.  

Wartość zakupów sprzętu do nauki zdalnej to ponad 1 900 000 zł, w tym 1 772 191,20 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapraszamy do galerii na naszym FB.

a w mediach...

gorzow.pl

eska.pl

eska.pl