Wprawdzie mamy już 2021 rok, ale warto powspominać ważne wydarzenia... Musieliśmy ograniczyć kontakty bezpośrednie, ale się nie poddajemy....


26.11.2020 rodbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone" w ramach projektu Interreg VA Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych,  kadra zarządzająca w projekcie. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli ,przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW. Podczas spotkania dokonano przeglądu modelu szkolenia stworzonego w „ViVA 4.0” oraz przedstawiono doświadczenia firm oraz partnerów, które do tej pory uczestniczyły w testowaniu modułów szkoleniowych „ViVA 4.0”. Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatów projektu.