17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Niestety nadal w związku z wdrożonym reżimem sanitarnym COVID-19spotkanie partnerów odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z wdrożonymi ograniczeniami, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Skupiono się na analizie:

  • stanu realizacji wskaźników produktów projektu i produktów programu,
  • stanie realizacji inwestycji,
  • aktualizacji Broszury,
  • uwag wniesionych przez stronę niemiecką do opracowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski MODELU SZKOLENIOWEGO.

Ponadto podsumowano holistycznie stan realizacji projektu omówiono sposób i podział zadań podczas sporządzenia raportu nr 5.