W ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, od września do października 2020 r. firma  EduKreacje Katarzyna Szczudrawa ze Słupska, zorganizowała i przeprowadziła tygodniowe praktyki zawodowe w gorzowskich firmach dla 96 uczniów  kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych.
 
We wrześniu rozpoczął się Kurs języka niemieckiego dla uczniów E-learning. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski.
 
W Centrum Kształcenia Zawodowego przeprowadzono szkolenie CNC przez firmę CNC Millena Mirosław Buczyński z Koszalina dla 36 uczniów, które zakończyło się 21.12.2020 r. otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. W związku z problemem pandemii uczniowie  przeszli na zdalny system nauczania.
 
W Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych przeprowadzono szkolenie CAD-CAM on-line przez firmę BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania Jacek Rogodzński z  Poznania dla 4 nauczycieli i 72 uczniów. W listopadzie 2020 r. odbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone". W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, przedstawiciele firm, kadra zarządzająca w projekcie, przedstawiciele Partnera Lubuskiego Klastra Metalowego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW Eisenhüttenstadt.
 
3 grudnia 2020 r. odbył się  transgraniczny Trainingday on-line w  Gorzowie z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UM Gorzowa Wlkp., Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Lubuskiego Klastra Metalowego, i QCW Eisenhüttenstadt. Reżim sanitarny uniemożliwił nam spotkanie wobec powyższego materiały promocyjne oraz gadżety otrzymane od Urzędu Miasta  i Euroregionu Pro Europa Viadrina dla uczestników spotkania zostały przekazane pocztą. Przedstawiciele szkół przedstawili działania realizowane w poszczególnych szkołach. Zaprezentowano filmy o Gorzowie i Euroregionie oraz efekty współpracy. W spotkaniu uczestniczyło 20 Niemców i 24 Polaków. Ponadto zakupiono 16 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarki 3D, które zostały przekazane do  Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych.
 
Miasto Gorzów Wielkopolski wspólnie z partnerem niemieckim BFW realizuje również projekt pt.: „Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen“. Celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro. W ramach pracy polskich i niemieckich ekspertów trwa opracowanie 2 modułów: Drogownictwo – brukarz z innowacją asfaltowanie , Budownictwo ziemne -  Specjalista instalacji podziemnych i kanałów (Instalator). Moduły będą implementowane i ogólnodostępne po obu stronach granicy w celu promocji branży budowlanej, szczególnie ze względu na bardzo małe zainteresowanie kształceniem mieszkańców pogranicza. Do upowszechnienia modułów zostaną wykorzystane strony www polskie i niemieckie.
 
Odbyło się również szereg spotkań roboczych on-line podczas, których omawiano min.:
- stopień realizacji projektów,
- harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników w projekcie.