25 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Stan realizacji  wskaźników produktów projektu i produktów programu.

- Omówienie wniesionych przez stronę polską uwag do opracowanego Modelu szkoleniowego.