11 marca 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.

- Lider projektu QCW poinformował o zakończonej  kontroli projektu - kontrolujący wystawili pozytywna ocenę i zgodność realizacji projektu z celami i budżetem projektu.   

- Zespół projektowy pracował nad strona graficzną opracowanego Modelu szkoleniowego.