5 maja 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono:

- osiągnięte wskaźniki projektu,

- opracowane polsko-niemieckie moduły szkoleniowe,

- realizację inwestycji,

- projekt zaproszenia na konferencje końcową,

- projekt Agendy konferencji.

Na bieżąco utrzymywany jest kontakt e-mail i telefoniczny parterów projektu w celu prawidłowej realizacji projektu.