18 maja 2021 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020,
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego konferencja odbyła się w formie hybrydowej.

 

W imieniu gospodarza wydarzenia – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego konferencję otworzyła Pani Renata Pliżga -  Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

W konferencji w formie stacjonarnej uczestniczyli znamienici goście:

*Ralf Hillburger - Dyrektor Generalny QCW, które jest liderem projektu,

*Włodzimierz Fleischer – kierownik projektu z ramienia partnera projektu – Lubuskiego Klastra Metalowego,

*Małgorzata Pruszkowska  - przedstawiciel partnera Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

*Magdalena Łabuza - kierownik Referatu Unijnych Projektów  Edukacyjnych,

*Maciej Borowski – przedstawiciel Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

*Elżbieta Czekawy - HR Director TELEMOND HOLDING.


Projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest niemiecki Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhϋttenstadt, natomiast partnerami -  Miasto Gorzów Wielkopolski (Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz Lubuski Klaster Metalowy.

 

Głównym celem projektu był  transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu po stronie polskiej wsparciem objęto 128 uczniów i 4 nauczycieli, zakupiono wyposażenie, które wzmocni bazę technodydaktyczną Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.

 

Do kluczowych działań realizowanych w ramach projektu, które zakończyły się sukcesem, należy:

·         stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech oraz opracowanie dodatkowej oferty kształcenia w postaci 10 modułów zawodowych m.in.: projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM, CNC – obróbka metali, badania materiałowe;

·         szkolenie dla nauczycieli z projektowania CAD/CAM i uczniów w zakresie obsługi maszyn CNC;

·         nauka języka niemieckiego;

·         spotkania transgraniczne młodzieży.

 

Całkowita wartości projektu dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 1,9 mln zł,

Dofinansowanie – 1,6 mln zł

Wkład własny Miasta – 300 tys. zł

Realizacji projektu od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.