25 MAJA 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. Ze względu na dalsze ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line.Udział w nim wzięli przedstawiciele Berufsförderungswerk Frankfurt - Marta Nebeling i Martin Kempf, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielopolskiego - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska, Marta Pijanowska i Monika Bekier oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim - Marzena Gejsztor i Anna Kamińska.Omówiono następujące tematy:

- certyfikację środków finansowych,

- realizację działań projektowych,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres 01.12.2020 do 31.05.2021 r.

- zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.