Spotkanie w ramach projektu „Budujemy bez Granic”/„Grenzenloses Bauen“

Gorzów Wielkopolski 09.06.2021 r.

 

 

9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia rozszerzenia transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez cale życie w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

-       Pan Martin Kempf - BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marta Nebeling – BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marzena Gejsztor- ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pan Tadeusz Najdora – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Anna Kamińska – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

-       Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 

Podczas spotkania omówiono:

Opracowany przez BFW moduł asfaltowanie, harmonogram warsztatów, budżet. Aby ułatwić korzystanie uczniom z zakupionych maszyn, które posiadają bardzo rozbudowany pulpit sterowania, powstanie aplikacja w języku  polskim i niemieckim wyjaśniająca znaczenie przycisków. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych przejdą instruktaż. Działania stwarzają możliwość nauki zdalnej, poprzez użycie smartfona, komputera, co jest w dobie pandemii niezbędne i wspomoże uczniów w dalszej nauce praktycznej. Użyto kodu QR, aby w prosty i szybki sposób odbiorca mógł przystąpić do nauki. Omówiono również harmonogram i bezpieczną organizację warsztatów we Frankfurcie, dla 3 grup brukarz z innowacją asfaltowanie.