Harmonogramy zajęć

realizowanych w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.
KOŁA NAUKOWE: HOMO ECONOMICUS – koło naukowe młodych ekonomistów


datadzień tygodniagodziny zajęć
23.10.2021sobota9.00 - 14.00
25.10.2021poniedziałek15.30 - 18.35
28.10.2021czwartek15.30 - 18.35
29.10.2021piątek15.30 - 18.35
3.11.2021środa15.30-18.35
6.11.2021sobota9.00 - 14.00
23.11.2021wtorek15.30 - 18.35
30.11.2021wtorek15.30 - 18.35
2.12.2021wtorek15.30 - 18.35
9.12.2021czwartek15.30 - 18.35
14.12.2021wtorek15.30 - 18.35
16.12.2021czwartek15.30 - 18.35
21.12.2021wtorek15.30 - 18.35