Szkolenia dla nauczycieli - Coaching w edukacji zawodowej


28 marca 2017 r. odbyły się zajęcia, na których nauczyciele poznali techniki związane z budowaniem kompetencji coachingowych służących wspieraniu młodzieży szkolnej oraz rozwijaniu ich potencjału edukacyjno-zawodowego.


Zapoznali się z definicją coachingu, modelem strategii coacha. Warsztaty obejmowały ćwiczenia, które pomogły uczestnikom zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia rozmowy coachingowej, właściwego zadawania pytań oraz słuchania.