Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu – nowoczesne kształcenie w Gorzowie


Nowoczesne pracownie, warsztaty zawodowe, hala sportowa i bogata oferta edukacyjna - to jest plan zagospodarowania i wykorzystania obiektów po byłym szpitalu miejskim przy ulicy Warszawskiej. Koncepcję architektoniczną przyszłego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zaprezentowano podczas sesji Rady Miejskiej.


Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu – czym jest?

Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy. CEZiB to połączenie potencjału i zasobów dwóch zespołów szkół i jednej placówki: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach centrum planowane jest również utworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego. W założeniu centrum ma być generatorem innowatorów: kreatywnych i rzetelnych pracowników w takich branżach jak: branżach: automotive, transport, spedycja, logistyka, budowlanej, mechanicznej i stolarskiej.

CEZiB to przede wszystkim nowoczesna infrastruktura edukacyjna (pracownie i warsztaty zawodowe, hala sportowa, boiska, place zabaw, interaktywne wystawy techniki i nauki) oraz metody nauczania adekwatne do wyzwań lokalnego rynku pracy i oczekiwań pokolenia.


Adaptacje i przebudowa budynków na potrzeby CEZiB


W ramach inwestycji dokonana zostanie adaptacja istniejących 6 budynków. Powstanie kompleks dydaktyczno - administracyjny o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2. To Zespół Poradnictwa Zawodowego, Zespół Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej oraz internat dla uczniów zamiejscowych. Wybudowany zostanie nowy obiekt hali sportowej, w tym zaplecze szatniowe oraz klub fitness, sala ćwiczeń aerobowych i samoobrony, siłownia, strefa kardio, budynek warsztatowy – pracownie samochodowe, warsztaty budowlane, myjnia samochodowa i stacja diagnostyczna oraz pracownie zawodowe z najnowocześniejszym sprzętem. Powstanie także boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową i place zabaw dla dzieci i dorosłych oraz chodniki i drogi pożarowe wraz z miejscami postojowymi i zielenią. Architektura nowych budynków jest tłem dla istniejącej zabudowy i opiera się na prostych bryłach, wykończonych szlachetnymi materiałami takimi jak klinkier o stonowanej kolorystyce, szkło i stal . Elewacje istniejących budynków zostaną poddane renowacji, nie zaburzając w ten sposób ich obecnego wyglądu.

Koszt budowy obiektów i wyposażenia zarówno podstawowego jak i zawodowego określono na kwotę około 70 mln złotych. Podpisana została na umowa wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z aranżacją wnętrz w styczniu b.r. z terminem realizacji do końca bieżącego roku.

 Planowane jest rozpoczęcie robót w II kwartale roku 2018 z zakończeniem do września 2019, tak by 1 września naukę w ramach centrum mogło rozpocząć około tysiąca uczniów.

 

Marta Liberkowska

Wydział Promocji i Informacji

Zobacz więcej