Konferencja branży logistycznej


W roku obchodów 760–lecia Gorzowa Wielkopolskiego odbyła się w piątek 31 marca w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru  dziesiąta  Konferencja branży logistycznej.  Jej tematem była LOGISTYKA ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ, WODĘ I GAZ miasta Gorzowa Wielkopolskiego.


Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta pan Jacek Wójcicki. W jego imieniu uczestników spotkania przywitał wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Jan Kaczanowski.


O tym jak w historii mieszkańcy miasta zaopatrywani byli w wodę, prąd i gaz poinformował zebranych pan Robert Piotrowski – znany historyk i regionalista. Dzięki p. Piotrowskiemu dowiedzieć się można było, że elektrownia produkowała prąd głównie na potrzeby gorzowskich tramwajów,
a mieszkańcy miasta korzystali również z oświetlenia gazowego,
dzięki specjalnym szklanym rurkom w których doprowadzany był do mieszkań gaz świetlny.


W tajniki dystrybucji energii elektrycznej wprowadził słuchaczy pan Edward Bułkowski - Dyrektor Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Spółki ENEA Operator. Na mapach przedstawionych przez p. Bułkowskiego zobaczyć można było poszczególne ogniwa łańcucha dystrybucji prądu elektrycznego, poznać elementy infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej. Największe zainteresowanie wzbudziła mapka dotycząca zasilania budynków Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych. Zasilanie pochodzi ze stacji transformatorowej Dąbrowskiego.


Pan Tadeusz Śliwiński – kierownik dystrybucji gazu w Gorzowie omówił sposób w jaki doprowadzany jest gaz do mieszkań i jakie jest na niego zapotrzebowanie. Powiedział również, że gaz jest bardzo niebezpiecznym medium lecz jeśli będzie właściwie rozprowadzany i używany zgodnie  z jego przeznaczeniem to nic złego nie może się zdarzyć. Temu służy również system monitorowania urządzeń gazowych jakimi dysponuje Polska Spółka Gazownictwa, w skład której wchodzi Oddział Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim.


O tym, skąd bierze się w naszych domach ciepło mówił pan Stanisław Kobylnik – główny specjalista ds. rozwoju w Oddziale Elektrociepłowni Gorzów Spółki  PGE Górnictwo i Energetyka  Konwencjonalna S.A.  Podczas swojego wystąpienia pan Kobylnik przedstawił sposób wytwarzania energii cieplnej oraz omówił sposób jej dostaw do odbiorców na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego.


O tym, że woda w Gorzowie jest dobrej jakości oraz o sposobie jej dostarczania mieszkańcom naszego miasta mówiła pani Agnieszka Prusinowska z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.  Zebrani na konferencji dowiedzieli się skąd czerpana jest woda oraz z jaki sposób sprawdza się i monitoruje na bieżąco jej jakość.


Konferencję podsumował dziękując za przybycie gościom i prelegentom, pełniący obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – pan Piotr Kruk.


W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Soli, Zespołu Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. oraz uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim.