Szkolenia dla nauczycieli - TUTORING I MENTORING W EDUKACJI ZAWODOWEJ


29 marca 2017 r. odbyły się zajęcia, na których były poruszane problemy nowych sposobów kształcenia. Omówione zostały dwie metody tutoringu i mentoringu. Nauczyciele dowiedzieli się, jak budować relację tutor – podopieczny. Dzięki temu nauczyciele będą mogli w swojej pracy zawodowej wykorzystać umiejętności pomagające we wskazywaniu kierunków rozwojowych ucznia. Atutem takiego rodzaju „mądrego nadzoru” jest całościowy rozwój podopiecznego – nie tylko w dziedzinie nauki, ale również innych atrybutów osobistych i społecznych. Ta wiedza poszerza perspektywy i otwiera na nowe pomysły.