17 maja 2017 roku już po raz trzeci odbyły się III panelowe warsztaty eksperckie z cyklu RÓŻNE CELE - JEDNA DROGA, które odbyły się na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy 30 stycznia 29 w Gorzowie Wielkopolskim. Głównym organizatorem panelu była Akademia Finansów i Biznesu Vistula - partner projektu ZAWODOWCY w GORZOWIE. W warsztatach, których trzon stanowiła gra edukacyjna, udział wzięli przedstawiciele pracodawców, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie gorzowskich szkół kształcących zawodowo.  Podczas gry rywalizowały między sobą zespoły uczniów reprezentujących poszczególne szkoły. Podczas gry uczniowie wykonywali zadania na 20 różnych stanowiskach, którymi opiekowali się nauczyciele oraz przedstawiciele pracodawców  HOLDING-ZREMB Gorzów S.A., Borne Furniture Sp. z o.o. oraz Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Tematyka zadań wykonywanych przez zespoły uczniowskie dotyczyła wiązki kompetencji, które są najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców. Wśród nich można min. wymienić umiejętności analityczne, kreatywność, sumienność, obsługę klienta i zdolność do autoprezentacji. Dzięki udziałowi w grze uczniowie mieli możliwość kształtowania umiejętności pracy zespołowej, zarządzania czasem, współpracy i rywalizacji.