Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje XI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych  Technik-Absolwent - rok szkolny 2016/2017. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie. Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Natomiast celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i policealnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.


Szczegóły na temat konkursu oraz regulamin i kartę zgłoszenia znajdziecie na stronie:

http://simp.pl/ogolnopolski-konkurs-o-dyplom-i-nagrode-prezesa-simp-dla-absolwentow-srednich-szkol-technicznych-technik-absolwent/