Projekt ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0 spółfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi  priorytetowej  8. Nowoczesna  edukacja, Działania 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski


Projekt w liczbach

 • 4440 uczniów
 • 60 nauczycieli
 • 15 wizyt studyjnych w renomowanych i innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz na targach branżowych
 • 30 innowacyjnych programów nauczania kształcenia zawodowego
 • 3200 indywidualnych diagnoz potrzeb rozwojowych uczestników
 • 270 uczestników kursu Profesjonalna rekrutacja…
 • 540 uczestników treningu interpersonalnego
 • 1627 miejsc na kursach i warsztatach
 • 39 kursów, warsztatów i szkoleń, w tym 11 nadających kwalifikacje lub uprawnienia
 • 14 nauczycieli na studiach podyplomowych
 • 14 start-up
 • 4 koła naukowe
 • 278 uczniów na stażach i praktykach u pracodawców i przedsiębiorców
 • 13 doposażonych szkół i placówek


Szkoły w projekcie

·         Centrum Kształcenia Zawodowego

·         Liceum Plastyczne

·         Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych

·         Zespół Szkół Elektrycznych

·         Zespół Szkół Gastronomicznych

·         Zespół Szkół Mechanicznych

·         Zespół Szkół Odzieżowych

·         Zespół Szkół Ogrodniczych

·         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

·         Zespół Szkół nr 1 WZDZ

·         Zespół Szkół nr 12

·         Zespół Szkół nr 14

Oferta szkoleniowa przygotowana dla uczniów wszystkich szkół zawodowych w ramach tego projektu obejmuje warsztaty nowych technologii, kursy, płatne praktyki i staże, start-upy, koła naukowe, wizyty w zakładach pracy i doradztwo zawodowe.

Z myślą o wspieraniu młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych realizowane jest indywidualne doradztwo, wspomagające rozwój każdego ucznia. Uczestnicy projektu dzięki profesjonalnej baterii testów służących do budowania Indywidualnego Planu Działań oraz wsparciu doradców zawodowych będą mogli zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem zaplanować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową prowadzącą do zaistnienia na rynku pracy jako pracownik na stanowisku branżowym, pracownik na stanowisku specjalistycznym, czy też jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. 

Uczniowie będą doskonalili umiejętności interpersonalne, przygotowywali się do procesu rekrutacji, uczyli się kreowania własnego wizerunku na rynku pracy, z wykorzystaniem mobilnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się filmy szkoleniowe, testy i materiały wspierające uczenie się. Planując swój rozwój uczestnicy będą mogli skorzystać z proponowanych w ramach projektu kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, warsztatów, start-up - ów, wizyt studyjnych, staży i praktyk.

Wśród bogatej oferty zajęć w ramach projektu znajdują się aż 24 warsztaty, tj. Copywriting, Obsługa kas fiskalnych, Profesjonalna fotografia, Filmowanie, animacja, montaż, Kreatywne techniki koloryzacji  oraz strzyżenia damskiego i męskiego, Kreowanie i wizualizacja wizerunku, Barber styling, Nowoczesne techniki odbarwiania i rozjaśniania włosów, Serwis śniadaniowy w hotelu, Qulinara, Produkcja wyrobów piekarsko-cukierniczych, Wyroby cukiernicze, Projektowanie i wizualizacja ogrodów, Pielęgnacja terenów zielonych, Mechatronika samochodowa, Model programowalnego taśmociągu, Inteligentne instalacje elektryczne, Konwersja napędu tradycyjnego, Programowanie sterowników PLC, Montaż i administrowanie systemu dostępu, Programowanie obiektowe w MS VISUAL STUDIO 2015, Sieci komputerowe EXTRA NETWORK, Projektowanie i wykonywanie płytek prototypowych, RFID - nowoczesna inwentaryzacja oraz cztery szkolenia - Okablowanie strukturalne, Wymagania normy ISO 9001-2015, Projektowanie aplikacji mobilnych, a także szkolenie nauczycieli Metodyka pracy z wykorzystaniem profesjonalnych zestawów panelowych mechatroniki samochodowej.

Uczestnictwo w realizowanych w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 kursach takich jak: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG, Operator podestów ruchomych przejezdnych, Obsługa suwnic, Diagnostyka stacji kontroli pojazdów, Spawanie metodą 135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, Elektromechanik urządzeń chłodniczych, Uprawnienia do 1 kV, kurs wychowawców wypoczynku, Barista, Barman i Florysta, daje uczniom możliwość zdobycia nowych, oczekiwanych na rynku pracy uprawnień i kwalifikacji.

Osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej będą mogły spróbować swoich sił w zajęciach typu START-UP: Stacja kontroli  pomiaru jakości powietrza, Eko-krem, Pająki - budowanie sieci komputerowych, Programowanie robotów, Montaż i administrowanie systemem alarmowym, Pracownia projektowania maszyn, Pracownia projektowania mebli, Freelancer nowoczesnych systemów i układów elektro-hydrauliki, Freelancer - programowanie i produkcja detali w technologii CNC, Three-Dimensional Graphic, Computer graphic, Agencja reklamowa, Animacja zabaw dziecięcych i Biuro rachunkowe.

Dla osób pragnących rozwijać swoje zainteresowania lub planujących karierę naukową w ramach projektu przygotowano 4 koła naukowe: Programowanie nowoczesnych aplikacji, Nowoczesne technologie sieciowe, Programowanie z wykorzystaniem Arduino, Homo economicus.

W ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 uruchomiony zostanie program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie i dbających o swój rozwój. Do kryteriów, które będą brane pod uwagę należą m. in. wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Wysokość stypendium wynosi 380,00 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 10 miesięcy.

Uczestnikami projektu są także nauczyciele, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić posiadane kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach i warsztatach oraz wizytach studyjnych w zakładach pracy.

Kontynuowane będą działania rozpoczęte w ramach projektu pilotażowego Zawodowcy w Gorzowie związane z poprawą warunków edukacji zawodowej w szkolnych pracowniach, w taki sposób, aby odzwierciedlały naturalne środowisko pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące działań projektowych można znaleźć na stronie projektu www.zawodowcy.gorzow.pl oraz na facebooku: zawodowcywgorzowie.