O PROJEKCIE
Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen – projekt partnerski: Miasto Gorzów Wielkopolski – Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą (wspólne przygotowanie i realizacja projektu). Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie. Łączna wartość projektu wynosi 811 643,61 euro, a wartość projektu po stronie polskiej: 543 992,84 euro, w tym dofinansowanie: 462 393,91 euro. W ramach projektu 280 893,23 euro przeznaczono na wyposażenie innowacyjnych pracowni budowlanych w CEZiB.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
Liczba uczestników: 175 - uczniów i uczennic, 3 - nauczycielki i nauczycieli

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
1. Spotkania eksperckie - utworzenie polsko-niemieckich modułów kształcenia umiejętności zawodowych branży budowlanej”
        • DROGOWNICTWO – BRUKARZ Z INNOWACJĄ ASFALTOWANIE,
        • SPECJALISTA INSTALACJI PODZIEMNYCH I KANAŁÓW – INSTALATOR.
2. Warsztaty zawodowe w Brandenburgii:
        • BRUKARZ Z INNOWACJĄ ASFALTOWANIE,
        • INSTALATOR.
3. Warsztaty kompetencji miękkich w Lubuskim:
        • PRACA W ZESPOLE,
        • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW,
        • UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ, W TYM MOTYWACJI DO ROZWOJU.
4. Kursy językowe.
5. Transgraniczne pokazy umiejętności budowlanych.
6. Utworzenie edukacyjnych symulatorów.
7. Wyposażenie pracowni budowlanych: drogownictwa oraz budownictwa inżynieryjnego.

 

ÜBER PROJEKT

Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen – Partnerschaftsprojekt: Die Stadt Gorzów Wielkopolski – Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. – UAZ-BB in Frankfurt (Oder) (gemeinsame Vorbereitung und Realisierung des Projektes). Das Ziel des Projektes ist es, das Angebot an Bildung und berufliche Fortbildung für Bauwesen zu erweitern, damit man das ganze Leben lang in Gorzów und in Frankfurt (Oder) lernen kann. Der Gesamtwert des Projektes beträgt 811.643,61 Euro und der Wert des Projektes auf der polnischen Seite: 543.992,84 Euro, darunter Mitfinanzierung: 462.393,91 Euro. Im Rahmen des Projektes hat man 280.893,23 Euro für die Ausrüstung der innovativen Arbeitsräume für Bauarbeiten bei CEZiB bestimmt.Zeitraum der Realisierung des Projektes: 01.06.2019 – 31.05.2022

Anzahl der Teilnehmer: 175 - Schüler und Schülerinnen, 3 - Lehrerinen und Lehrer


AKTIVITÄTEN DES PROJEKTES

1. Experten-Meetings - Erstellung der polnisch-deutschen Bildungsmodule für die Erweiterung der beruflichen Fähigeiten im Bauwesen

        • STRASSENBAU – PFLASTERER MIT INNOVATION ASPHALTIEREN,

        • FACHKRAFT FÜR UNTERIRDISCHE ANLAGEN UND KANÄLE – INSTALLATEUR.

2. Berufliche Workshops in Brandenburg:

        • PFLASTERER MIT INNOVATION ASPHALTIEREN,

        • INSTALLATEUR.

3. Workshops für weiche Kompetenzen in der Woiwodschaft Lebus:

        • TEAMARBEIT,

        • PROBLEME UND KONFLIKTE LÖSEN,

        • LERNFÄHIGKEIT, INKL. MITIVATION ZUR ENTWICKLUNG.

4. Sprachkurse.

5. Grenzüberschreitende Vorführungen von Fähigkeiten im Bereich der Bauarbeiten.

6. Errichtung von Lernsimulatoren.

7. Ausrüstung der Arbeitsräume für Bauarbeiten: Straßenbau und Ingenieur-Bauwesen.