• _zwg_r9eegegkv9xq5z35b0wozjxhmh7b03wh.p


  11 marca 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

  Omówiono następujące tematy:

  - Zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.

  - Lider projektu QCW poinformował o zakończonej  kontroli projektu - kontrolujący wystawili pozytywna ocenę i zgodność realizacji projektu z celami i budżetem projektu.   

  - Zespół projektowy pracował nad strona graficzną opracowanego Modelu szkoleniowego.

   

  25 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

  Omówiono następujące tematy:

  - Stan realizacji  wskaźników produktów projektu i produktów programu.

  - Omówienie wniesionych przez stronę polską uwag do opracowanego Modelu szkoleniowego. 


  21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

  W związku z pandemią COVID-19spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

  Omówiono następujące tematy:

  ·         Informacje na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca 2021 r.

  ·         Harmonogram realizacji projektu.

  ·         Stopień realizacji inwestycji na terenie Gorzowa Wlkp. i Eisenhüttenstadt QCW.

  ·         Weryfikacja opracowywanego Modelu szkolenia dualnego.

   

  17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Niestety nadal w związku z wdrożonym reżimem sanitarnym COVID-19spotkanie partnerów odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z wdrożonymi ograniczeniami, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Skupiono się na analizie:

   • stanu realizacji wskaźników produktów projektu i produktów programu,
   • stanie realizacji inwestycji,
   • aktualizacji Broszury,
   • uwag wniesionych przez stronę niemiecką do opracowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski MODELU SZKOLENIOWEGO.

  Ponadto podsumowano holistycznie stan realizacji projektu omówiono sposób i podział zadań podczas sporządzenia raportu nr 5.  10.09.2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.


  W spotkaniu uczestniczyli:

  1.Rulf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt

  2.Uwe Schaffranke - Landkreis Oder-Spree

  3.Heiko Pilz – QCW Eisenhüttenstadt

  4.Stephan Riedel – QCW Eisenhüttenstadt

  5. Włodzimierz Flerscher – LKM Gorzów Wlkp.

  6. Ewa Kalina - UM Gorzów Wlkp.

  7.Magdalena Łabuza- UM Gorzów Wlkp.

  8.Małgorzata Pruszkowska – UM Gorzów Wlkp.

   

  Omówiono:

  1.    Plan działania na II część roku 2020 r.

  2.    Stopień opracowania transgranicznego modelu kształcenia zawodowego.

  3.    Strategia wdrażania modelu szkolenia.

  4.    Stan realizacji inwestycji.


  27.08.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

  W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.

  Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach dostosowania planu działania na 2020 r. w związku z pandemią  koronawirusa w zakresie organizacji:

  -        szkolenia językowego dla uczniów polskich i niemieckich w formie e-learningowej, które zgodnie z harmonogramem  rozpocznie się we wrześniu 2020 r.;

  -        Trainingsday w  Gorzowie, którego celem jest wymiana interkulturowa, planowanego na koniec września 2020 r.;

  -        wizyty studyjnej do QCW, planowanej w październiku 2020 r.;

  -        rozpoczętych już szkoleń CNC i CAD/CAM dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 4 polskich nauczycieli.

  Omówiono także postępy w realizacji inwestycji, które odbywają się zgodnie z harmonogram oraz wdrażania modułów.


  30 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W  związku z pandemią korona wirusa spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view. Podczas spotkania omówiono sposób organizacji Transgranicznego Trainingsday w Gorzowie Wlkp. oraz organizację wizyty studyjnej do QCW, podczas których ze względu na pandemię koronawirusa, należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo uczestników spotkania. Omówiono harmonogram inwestycji i wdrażania modułów opracowanych w ramach projektu, które  będzie odbywało się  w szkołach, pod warunkiem, że szkoły zostaną otwarte. W innym przypadku, wdrożenie będzie się odbywało on-line. Wymienione zadania będą tematami kolejnych spotkań on-line.


  26 lutego 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono; przygotowania do Targów Edukacyjnych, które odbędą się  24-25.03.2020 r w Gorzowie Wielkopolskim, ustalono termin kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli na 11.03.2020 r. oraz aktualny stan realizacji projektu.


  22 stycznia 2020 r. siedzibie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim  odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Podczas spotkania  omówiono przygotowywany trzeci już raport z realizacji projektu, który musi być złożony do  ILB 31.01.2020 r., harmonogram kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli (26.02.2020- CAD-CAM, 11.03.2020 - Badanie materiałów) oraz poinformowano partnera niemieckiego o organizowanych Targach Edukacyjnych, które odbędą się 24-25.03.2020 r.


  11 grudnia 2019 r.  w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Omówiono postępy w realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do sporządzenia Raportu z realizacji projektu.

  6 grudnia 2019 r. siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Celem spotkania było  wypracowanie ostatecznej wersji szablonu ulotki informacyjnej, która ma powstać na zakończenie projektu. Prace nad materiałem trwały od poprzedniego spotkania roboczego, były wspólnie konsultowane poprzez elektroniczne kanały komunikacyjne. Wypracowana wersja szablonu ulotki oraz zakresy opisów w ramach działań informacyjno-promocyjnych i do wykorzystania podczas opracowywania sprawozdań z realizacji projektu poniżej.

  _zwg_74ohgw8dxjl7rgxn4qeanzwynxsp2vx9.P_zwg_sp0ifhim8uclcdzgifmn0vh8px7hx61r.P


  7 listopada 2019 r. w siedzibie QCW GmbH Eisenhuttenstadt odbyło się spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0". Podczas spotkania  streszczono stopień zaangażowania w opracowywanie modułów szkoleniowych, harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników. Opracowano plan terminów warsztatów/Workshopu dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego w QCW i Gorzowie Wielkopolskim, dyskutowano nad formą broszury informującej o wynikach projektu, zapoznano się ze szczegółową propozycją partnera niemieckiego dotyczącą organizacji Trainigsdey w QCW dla uczniów gorzowskich szkół biorących udział w projekcie, omówiono uczestnictwo uczniów i nauczycieli w targach edukacyjnych organizowanych przez QCW w Eisenhuttenstadt. Na targach będzie się wystawiło ok.40 firm z różnych branż, jest to informacja edukacyjna dla młodzieży, rodziców, którą  można potraktować jako targi pracy. Podczas targów firmy przygotują zadania do wykonania na stoiskach przez uczniów/odwiedzających.

  24 października 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono aktualny stan realizacji projektu, w tym pozyskiwanie pracodawców do współpracy w ramach projektu, organizację wizyt studyjnych. Dyskutowano nad sposobami wdrożenia opracowanych programów modułowych oraz terminarzem kolejnych warsztatów dla personelu kształcenia zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim i w Eisenhuttenstadt. Ustalono także organizację Trainingsday (15.11.2019r) oraz StartZeit (16.11.2019r.)


   

29 sierpnia 2019 r. w QCW GmbH Eisenhuttenstadt odbyło się spotkanie grupy sterującej, czyli zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

Podczas spotkania omówiono harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników w projekcie, stopień realizacji opracowywanych modułów szkoleniowych, plan terminów warsztatów/Workshopu dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego w QCW i Gorzowie Wielkopolskim oraz dyskutowano nad formą broszury informującej o efektach projektu. Ponadto omówiono propozycję partnera niemieckiego organizacji 15 listopada 2019 r. w QCW Trainingsday dla uczniów gorzowskich szkół biorących udział w projekcie, a także dyskutowano o możliwości uczestnictwa uczniów i nauczycieli w targach edukacyjnych organizowanych przez QCW w Eisenhuttenstadt 16 listopada 2019 r., na których będzie się wystawiało ok.40 firm z różnych branż. Targi mają charakter edukacyjno-informacyjny dla młodzieży i rodziców. Podczas targów firmy poza typową prezentacją swojej działalności przygotują na stoiskach zadania do wykonania przez uczniów/odwiedzających.