Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów i nauczycieli. Kursy oznaczone kolorem żółtym są kierowane przede wszystkim do uczniów, natomiast kolorem niebieskim do nauczycieli. Kursy zielone są otwarte dla obu grup uczestników projektu.


Programowanie sterowników PLC Simens kurs podstawowy (32 h x 1 grupa = 12 osób)

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową i podstawowymi funkcjami sterowników z rodziny Siemens Simatic S7-1200/1500 oraz ich konfiguracją, programowaniem i diagnostyką w środowisku Siemens TIA Portal. W trakcie szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia zorientowane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne realizowane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak i rzeczywiste procesy przemysłowe (maszyny).

 

Programowanie sterowników PLC SIEMENS Kurs zaawansowany (16 h x 1 grupa = 12 osób)

Szkolenie umożliwia poznanie złożonych zagadnień sterowania zautomatyzowanym procesem produkcyjnym. Uczestnik poznaje zagadnienia pozwalające na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu sterowania przy pomocy sterownika SIEMENS SIMATIC S7-1200/1500. W trakcie szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia zorientowane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne realizowane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak i rzeczywiste procesy przemysłowe (maszyny).

 

Zastosowanie sterowników PLC (8 h x 1 grupa = 12 osób)

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową i wykorzystaniem sterowników z  rodziny Siemens Simatic S7 1200 do sterowania obiektem rzeczywistym. W trakcie szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia zorientowane na ćwiczenia praktyczne.

 

Pneumatyka dla opornych (8 h x 1 grupa = 12 osób)

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczniów z podstawami pneumatyki z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania FluidSIM® oraz budowania rzeczywistych układów na stole laboratoryjnym. W trakcie szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia zorientowane na ćwiczenia praktyczne.

 

Hydraulika dla opornych (8 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs ma na celu zaznajomienie uczniów z podstawami hydrauliki z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania FluidSIM® oraz budowania rzeczywistych układów na stole

laboratoryjnym.

 

Technika napędów (8 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs ma na celu zainspirowanie uczestników do pogłębiania wiedzy z zakresu elektrotechniki. Uczący się poznają schematy elektryczne, oprogramowanie wspierające projektowanie

układów (FluidSIM®), poznają praktyczne możliwości wykorzystania silników i samodzielnie zbudują rzeczywiste układy sterujące poprzez odwzorowanie schematów

zaprojektowanych w oprogramowaniu FluidSIM®.

 

FluidSIM® Hydraulika i elektrohydraulika - kurs komputerowy (9 h x 1 grupa = 12 osób)

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników ze sposobami projektowania, analizy oraz symulacji układów hydrauliki i elektrohydrauliki z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania FluidSIM®. Szkolenie realizowane jest w formie kursu komputerowego. Kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń hydraulicznych oraz elektrohydraulicznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Podstawy pneumatyki (18 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs ma być praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu pneumatyki. Ma na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i bezpiecznymi metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy pneumatycznych układów i systemów sterowania. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń pneumatycznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Podstawy hydrauliki (18 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu hydrauliki. Ma na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i bezpiecznymi metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy układów hydraulicznych i systemów sterowania. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń hydraulicznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Podstawy elektropneumatyki (18 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs ma być praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu elektropneumatyki. Ma na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i bezpiecznymi metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy układów elektropneumatycznych i systemów sterowania. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń elektropneumatycznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

 Zautomatyzowany system produkcyjny (8 h x 1 grupa = 8 osób)

Kurs jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy z mechatroniki. Ma na celu zapoznanie uczestników z elementami automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Maszyny prądu stałego (9 h x 1 grupa = 10 osób)

Kurs ma być praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu funkcjonowania maszyn prądu stałego. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość praktycznie badać i analizować właściwości maszyn prądu stałego podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Maszyny prądu zmiennego (9 h x 1 grupa= 10 osób)

Kurs ma być praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu funkcjonowania maszyn prądu zmiennego. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość praktycznie badać i analizować właściwości maszyn prądu stałego podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Praska Puzzlarka (4 h x 1 grupa = 12 osób)

Kurs ma na celu zapoznanie nauczycieli z podstawowymi elementami układów sterowania hydraulicznego na podstawie budowy i obsługi prostej prasy hydraulicznej służącej do wycinania puzzli. Kierowany jest nie tylko do uczniów, ale także donauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy na podstawie wiadomości zdobytych w trakcie kursu będą mogli samodzielnie uruchamiać, obsługiwać i nadzorować działanie prasy w trakcie pracy z dziećmi.

 

Nauczanie z MECLAB (8 h x 1 grupa = 8 osób)

Kurs jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy z podstaw mechatroniki. Ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy będą mieli możliwość projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych podczas zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

Innowacyjne nauczanie z Tec2Screen® (8 h x 1 grupa = 8 osób)

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z interaktywnymi metodami nauczania przedmiotów technicznych z wykorzystaniem multimedialnego narzędzia Tec2Screen®. Dzięki wykorzystaniu urządzenia łączącego świat wirtualny z rzeczywistym, jakim jest Tec2Screen®, uczestnik w przyjazny i efektywny sposób nauczy się logicznego myślenia i tworzenia prostych algorytmów sterujących oraz dokonywania pomiarów.