SZKOLENIA TYPU START-UP

Wszystkie szkolenia typu Start –UP są realizowane w formie blended-learningu. Rozpoczynają się szkoleniem na platformie edukacyjnej zawierającej narzędzia i materiały kształtujące umiejętności interpersonalne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i kreowania pozytywnego wizerunku na rynku pracy, nabywają umiejętności zakładania własnej działalności, w tym w modelu START – UP. W dalszej części umiejętności zawodowe kształtowane są w formie zajęć laboratoryjno - warsztatowych.

 

SZKOLENIE: START-UP STACJA KONTROLI POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA - 80 godz.

Druga część rozpoczyna się szkoleniem teoretycznym z zakresu stosowanych technologii mikrokontrolerów, mikrokomputerów i druku 3D. Następnie uczestnicy od modelu teoretycznego przejdą do wykonania modelu laboratoryjnego oraz zaprojektują i wykonają gotową stację stacjonarną. Możliwość połączenia istniejących stacji w sieć i wizualizacja otrzymywanych z nich danych w Internecie będzie dodatkową nabytą umiejętnością.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

SZKOLENIE: START-UP EKO-KREM - 80 godz.

Druga część rozpoczyna się szkoleniem z zakresu raportu bezpieczeństwa kosmetyków zawierającym narzędzia i materiały niezbędne do wykonania raportu, bez którego nie można wprowadzić nowego produktu na rynek. W dalszej części uczestnicy stworzą próbny model organizacji produkcji kremu i toniku na bazie produktów ekologicznych. Na zajęciach laboratoryjnych otrzymają produkty do wykonania bazy dwóch kosmetyków. Następnie każdy uczestnik zbada wpływ zastosowanych przez niego dodatków na właściwości fizyczne i chemiczne kosmetyków. Efektem końcowym ma być wydanie raportu bezpieczeństwa zaproponowanego przez siebie kosmetyku. W ramach projektu uczniowie przygotują linię technologiczną produkcji kosmetyków ekologicznych.

Zajęcia realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Gorzowskim ośrodku Technologicznym w Stanowicach.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

SZKOLENIE: START-UP PAJĄKI - BUDOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH - 80 godz.

W drugiej części szkolenia uczestnicy opracują próbny model biznesowy polegający na stworzeniu firmy konsultingowej w zakresie projektowania, instalacji i wykonania nowoczesnych sieci teleinformatycznych miedzianych i światłowodowych. Uczestnicy na zajęciach wykonają trenażery, które będą wspomagały proces dydaktyczny dla zawodu technik informatyk i teleinformatyk oraz zmodernizują sieci komputerowe w dwóch gabinetach lekcyjnych. Plany i kosztorys powstałych pomocy dydaktycznych będą mogły być powielone w innych szkołach na terenie Polski.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

 START-UP PROGRAMOWANIE ROBOTÓW - 80 godz.

W drugiej części szkolenia uczestnicy wykorzystają gotowe programy wprowadzane do urządzenia przy pomocy kodów kreskowych, a w kolejnym etapie  będą wykorzystywać edytor dedykowany do tego urządzenia i obrazować działanie programów na specjalnych matach edukacyjnych. W końcowej fazie uczniowie będą wykorzystywać komendy języka Python do programowania urządzenia. Produktem końcowym będzie budowa urządzeń w połączeniu z klockami np. LEGO, wykorzystujących oprogramowanie stworzone przez uczestników, mogą to być prymitywne urządzenia CNC lub zaawansowane roboty sterowane pilotem.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

SZKOLENIE: START-UP MONTAŻ I ADMINISTROWANIE SYSTEMEM ALARMOWYM - 32 godziny

W drugiej części szkolenia uczestnicy stworzą próbny model biznesowy - firmy projektującej i wykonującej instalacje alarmowe, pogłębią swoje umiejętności polegające na doborze elementów systemu, jego praktycznym montażu i zaprogramowaniu systemu, a następnie administrowaniu systemem w praktyce.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

SZKOLENIE: START-UP PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MASZYN - 60 godz.

W drugiej części szkolenia uczestnicy stworzą próbny model biznesowy - biura projektowania i wizualizacji części maszyn, pogłębią swoje umiejętności związane z wykorzystaniem oprogramowania CAD, które towarzyszyć im będzie w przyszłej pracy, na studiach, przedstawianiem części maszyn w 2D, 3D oraz z drukowaniem za pomocą drukarki 3D wybranego elementu oraz innych rysunków na drukarce laserowej. Zdobyte umiejętności korzystania z narzędzi specjalistycznego oprogramowania CAD przydatnego do wizualizowania zaprojektowanych części maszyn, zostaną wykorzystane do wykonania projektu części i wydrukowaniu ich za pomocą drukarki 3D

Liczba miejsc w grupie:  8.