_zwg_sgp67fcqm9nc4xx4hyy6wol4zzafyjdz.p


3 grudnia 2020 roku zaplanowany był w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”,  niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday. Przygotowywaliśmy się do niego już od wakacji. Niestety wdrożony reżim sanitarny związany z COVID-19 uniemożliwił nam spotkanie, które miało na celu przede wszystkim zintegrować młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniów i nauczycieli QCW z Eisenhuttenstadt. W planach mieliśmy działania pozwalające na aktywną wymianę interkulturową oraz transfer wiedzy na temat regionu.

 Ale my się nie poddajemy!!!.

Podjęliśmy się trudu przeprowadzenia spotkań on-line. Posłużyła nam do tego platforma internetowa alfaview.com, wykorzystywana przez naszych sąsiadów zza Odry. Dzięki temu wspólnie poznawaliśmy kolejne narzędzie IT, które może być wykorzystywane nie tylko do spotkań towarzyskich, ale również do edukacji. Podczas spotkania w sieci, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskiego Klastra Metalowego i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech, a także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz QCW, zdobywaliśmy nowe doświadczenia związane z tak niekonwencjonalnym spotkaniem. Wcześniej przesłaliśmy naszym partnerom projektu pakiety „mikołajkowe”, które zawierały materiały promocyjne projektu, w tym kubki, bidony, powerbanki, a także piękne albumy o EUROREGIONIE i GORZOWIE WIELKOPOLSKIM oraz wiele innych ciekawych gadżetów. Zawartość pakietu stanowiła kanwę rozmów na temat walorów estetycznych regionu, w którym wspólnie żyjemy i pracujemy. Ponadto urządziliśmy sobie wirtualną wycieczkę po Gorzowie Wielkopolskim i Euroregionie. Wycieczka była możliwa dzięki projekcji przygotowanych filmów prezentujących historię nawiązywania współpracy Polsko-Niemieckiej oraz efekty tej współpracy, czyli obiekty, które dzięki niej powstały lub wypiękniały.  Następnie przedstawiciele szkół opowiedzieli o działania realizowanych w poszczególnych szkołach. Po prezentacji podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania i pomimo problemów ze „zrywaniem” się łącza, możemy uznać je za udane.  Wszystkim nam brakuje kontaktów interpersonalnych w Realnej rzeczywistości. Dlatego też na zakończenie spotkania życzyliśmy sobie zdrowych i wesołych świąt oraz spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na nowych ścieżkach rowerowych i w innych pięknych miejscach naszego miasta.10 grudnia 2019 roku Zespół Zarządzający uczestniczył w szkoleniu  w Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. dotyczącym realizacji projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia –  Polska VA 2014 – 2020 . Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze informacje na temat zamówień w projektach, raportów partnerskich, raportów z projektu, wniosków o zmianę oraz działań informacyjno – promocyjnych na poziomie projektu. Po szkoleniu odbyło się spotkanie robocze parterów projektu, omówiono postępy w realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do sporządzenia Raportu z realizacji projektu. Materiały ze szkolenia zostały umieszczone na stronie https://interregva-bb-pl.eu/pl/szkolenia-beneficjenci/


16 listopada 2019 roku młodzież z gorzowskich szkół kształcących zawodowo wraz z nauczycielami oraz  grupa robocza zarządzająca projektem uczestniczyła w przedsięwzięciu zwanym STARTZEIT. Jest to nie tylko swego rodzaju połączenie targów edukacyjnych dla młodzieży oraz targów pracy, ale również jest to impreza rodzinna dla młodszych i starszych, skupiona wokół profesjonalnej orientacji zawodowej w centrum szkoleniowym QCW GmbH. STARTZEIT to przedsięwzięcie, które łączy w sobie platformę cyfrową i spotkania w realu, które tworzą ramy do prezentacji firm i promowania kształcenia zawodowego w sposób praktyczny. Na targach nasze stoisko cieszyło się powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych. Poniżej krótka historia produkcji naszego projektowego znaczka ;).


_zwg_qtbcdb37yj0hoyodk8d0kzf2i0boazpv.p_zwg_lokqy7yym6k664dqiicjmn0yz2tp3vnk.p_zwg_h1wydlb45ihbexx386a029vo0w1wpxvc.p


_zwg_4vm8063t6iualrhdqkers5lkz14w9gbt.p_zwg_t6v2ufxinvrzsly6zaad06pdbwj5yj1q.p_zwg_hbnk6suhxkvq8ggk0gp8ytdp4291mlnq.p


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA KRÓTKICH RELACJI Z TEGO CO SIĘ DZIAŁO PODCZAS TARGÓW NA INNYCH STOISKACH, zwłaszcza pokazu finałowego, który był udziałem uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim!

MECHANIKA

ROBOTYKA

RĘKODZIEŁO

GASTRONOMIA - POKAZ FINAŁOWY


15 listopada 2019 roku w sercu Eisenhuttenstadt  odbył się niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniowie i nauczyciele QCW z Eisenhuttenstadt . Działanie realizowane było w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, a jego celem była przede wszystkim intergracja , wymiana interkulturowa, w tym transfer wiedzy, wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli dzięki wzajemnej rywalizacji podczas turnieju sportowego,  a także poznanie przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) po obu stronach granicy. Zapraszamy do obejrzenia  FOTORELACJI.


9 maja 2019 roku z okazji jubileuszu 15 – lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Cottbus odbyła się konferencja pod hasłem: „1 granica, 2 kraje, 15 lat transgranicznej współpracy”. Aktualny stan wdrażania Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska przedstawiono  w formie referatów, dyskusji panelowej, wystawy plakatów oraz wycieczki szlakiem zrealizowanych projektów w ramach PW Interreg VA BB-PL- Park Branitz i ZOO Cottbus. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”:

  • Małgorzata Pruszkowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
  • Joanna Sondej-Pierzyńska - Lubuski Klaster Metalowy Gorzów Wlkp.
  • Ralf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt.
  • Danuta Szczotko - QCW Eisenhüttenstadt.


 
4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w godz. 10.00-12.30 odbyło się spotkanie z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z firmy ZM Mestil Sp. z o.o., Rafi ZPH oraz Teleskop Sp. z o.o. , przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat prawa oświatowego regulującego współpracę szkół z pracodawcami oraz przegląd możliwości i korzyści wynikających z realizacji praktycznej naukę zawodu, a także promocja projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.
11 GRUDNIA 2018 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. 7 grudnia 2018 r. w  QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się regionalne zawody FIRST LEGO League, w których uczestniczył zespół międzynarodowy składający się z uczniów ze szkół w Trebnitz, Cybinki oraz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu. FIRST LEGO League to zawody, które wymagają od uczestników kreatywności, innowacyjności i umiejętności technicznych oraz programowania. Więcej możecie się dowiedzieć na stronie http://www.firstlegoleague.org/ Na spotkaniu nie zabrakło ViVY 4.0.