KURSY SPECJALISTYCZNE TO KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE LUB UPRAWNIENIA


KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU - 36 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku szkolnym w czasie wypoczynku. Uzyskasz kompetencje w zakresie ustalenia obowiązującego w grupie kolonijnej porządku, określenia obowiązków członków grupy, wprowadzenia dyscypliny, czuwania nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków, doboru i organizacji zabawy i zajęć dla wychowanków.

Liczba miejsc w grupie:  16.


KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH - 35 godz.

Po zakończeniu tego kursu będziesz posiadał(a) wiadomości i umiejętności z zakresu: typów podestów ruchomych i ich budowy, czynności operatora podestów przed, w trakcie i po pracy, BHP podczas obsługi platform roboczych, działalności UDT.

Na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisja Egzaminacyjną UDT.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: OBSŁUGA SUWNIC - 35 godz.

Po zakończeniu tego kursu będziesz potrafił(a) obsługiwać suwnice z kabiny lub poziomu roboczego, wciągniki i wciągarki według kategorii IW, żurawie stacjonarne, warsztatowe, suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego ogólnego przeznaczenia, wciągniki oraz wciągarki według kategorii II W.

Na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisja Egzaminacyjną UDT.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: UPRAWNIENIA DO 1 kV - 60 godz.

W ramach kursu zostaniesz przygotowany(a) do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Po zakończeniu kursu będziesz znał budowę oraz zasadę działania urządzeń i sieci elektroenergetycznych, potrafił wykorzystywać aparaturę pomiarową do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, a następnie samodzielnie sporządzisz protokół pomiarowy. Nauczysz się jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym, jak bezpiecznie organizować pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie certyfikat po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją SEP.

Liczba miejsc w grupie:  20.

 

KURS: BARISTA - 26 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności w zakresie prawidłowego parzenia różnych rodzajów kaw wg standardów europejskich, obsługi, czyszczenia i konserwacji ekspresu ciśnieniowego, wzrost wiedzy z zakresu rodzaju kaw, sposobów jej podawania, zdobienia i dodatków, które są wykorzystywane podczas sporządzania i parzenia kawy. Po zakończeniu kursu zdobędziesz kompetencje parzenia kawy na profesjonalnym sprzęcie. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów uzyskany po zaliczeniu praktycznego testu umiejętności.

Liczba miejsc w grupie:  6.

 

KURS: BARMAN - 16 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności barmańskich, tj., sporządzanie koktajli na bazie alkoholi białych, kolorowych, z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych, bezalkoholowych oraz umiejętności prezentacji i serwowania alkoholi. Po zakończeniu kursu zdobędziesz kompetencje w zakresie komponowania koktajli z uwzględnieniem mocktaili, z wykorzystaniem alkoholi białych, kolorowych, likierów i win. Będziesz potrafił przygotować koktajle warstwowe, płonące, widowiskowe oraz bezalkoholowe, poznasz zasady dobierania szkła do serwowania alkoholi, nauczysz się podawać koktajle w świeżych owocach, dekorować i garnirować koktajle. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił zarządzać barem, obsługiwać gości przy barze i przy stoliku, wykorzystywać Working Flair oraz Free Pouring w pracy barmana. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów uzyskany po zaliczeniu praktycznego testu umiejętności.

Liczba miejsc w grupie:  6.


KURS: FLORYSTA - 60 godz.

Podczas kursu zostaniesz przygotowany(a) do tworzenia kompozycji kwiatowych zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, nauki tworzenia wiązanek okolicznościowych z okazji np. ślubu, komunii czy chrzcin. Podczas nauki poznasz rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowani bukietów oraz nowoczesne trendy dekoracyjne. Potwierdzeniem nabytych przez Ciebie umiejętności będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Liczba miejsc w grupie:  6.