13 czerwca 2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyły się  warsztaty dla niemieckich i polskich nauczycieli zawodu w ramach projektu  Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.  Warsztaty obejmowały weryfikacje opracowanego  w ramach projektu programu pod nazwą „CNC- obróbka niemetali”.  Warsztaty połączone były  z kursem języka niemieckiego i polskiego.  W zajęciach uczestniczyli pracodawcy, kadra zarządzająca i nauczyciele zawodu QCW Eisenhüttenstadt, nauczyciele zawodu Zespołu Szkól Budowlanych i Samochodowych  oraz zespół projektowy. Polscy i niemieccy  przedstawiciele spotkali się w celu omówienia treści kursu szkoleniowego „CNC-obróbka niemetali” opracowanego w wersji polskiej i niemieckiej. Ponadto ustalono terminy opracowania w wersji polskiej i niemieckiej następnych, przewidzianych do opracowania kursów modułowych. Dzięki dwustronnej, międzykulturowej wymianie doświadczeń uczestnicy szkoleń pogłębiają wiedzę w zakresie kształcenia zawodowego oraz  trwa wzajemna nauka języka polskiego i niemieckiego.

 

12 czerwca 2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyły się  warsztaty dla niemieckich i polskich nauczycieli zawodu w ramach projektu  Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.  Warsztaty obejmowały weryfikacje opracowanego  w ramach projektu programu pod nazwą „CNC- obróbka metali”. Warsztaty połączone były  z kursem języka niemieckiego i polskiego.  W zajęciach uczestniczyli pracodawcy, kadra zarządzająca i nauczyciele zawodu QCW Eisenhüttenstadt oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, a także zespół projektowy.Celem spotkania było omówienie treści kursu szkoleniowego „CNC - obróbka metali” opracowanego w wersji polskiej i niemieckiej. Po przedstawieniu programu był czas na pytania, ocenę i dyskusję na temat możliwości jego zastosowania. Ustalono elementy do uzupełnienia m. in. literaturę dotyczącą norm i instrukcji obsługi obowiązujących w Niemczech. Uzupełniony program zostanie  przygotowany do szkolenia pilotażowego z nauczycielami zawodu.

 04 czerwca 2019 r.  w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się Warsztaty dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego z zakresu  modułu  CAD w zakresie tworzenia rysunków 3D
w programie Autudesk Inventor
 wraz z kursem języka niemieckiego  w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Moduł Podstawy CAD w zakresie tworzenia rysunków 3D w programie Autudesk Inventor omówił nauczyciel zawodu Pan Nicolas Noack. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również warsztaty działu mechanicznego i elektrycznego.


Ze strony polskiej w warsztatach  uczestniczyli:

 • Kacper Bunda - nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,
 • Jan Łagunowicz - nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,
 • Tomasz Mila – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp.,
 • Anna Kamińska - nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp.,
 • Tadeusz Najdora - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp.,
 • Mariusz Grusza - nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp.,
 • Małgorzata Pruszkowska - Inspektor w Wydziale Edukacji Miasta Gorzowa Wlkp.
16 maja 2019r. w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się warsztaty dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego z zakresu modułu „Sterowniki z programowalną pamięcią (PLC)” wraz z kursem języka niemieckiego w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0". Podczas spotkania autor programu, pan Bernd Neumann, przedstawił uczestnikom swój program oraz propozycje realizacji zajęć z jego wykorzystaniem. Podczas spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja, w której uczestniczyli nauczyciele ze strony niemieckiej i strony polskiej. Następnie zaprezentowana została platforma on-line Alfaview, która partner niemiecki zamierza wykorzystać do wdrażania opracowywanych w ramach projektu programów.


 

 • 28 marca 2019 r. w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się warsztaty dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego z zakresu modułu „Technika elektrycznych sterowników” wraz z kursem języka niemieckiego w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0„.
  Moduł „Technika elektrycznych sterowników” omówił nauczyciel zawodu Pan Bernd Neumann. Autorem modułu jest Pan Maik Eberl. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również warsztaty działu mechanicznego i elektrycznego.
  Ze strony polskiej w warsztatach uczestniczyli:

   • Pruszkowska Małgorzata - Inspektor  Wydziału Edukacji Miasta Gorzowa Wlkp.
   • Żuk Iwona - wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp,
   • Marcinkowski Piotr - nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.