KOŁA NAUKOWE: PROGRAMOWANIE NOWOCZESNYCH APLIKACJI - 60 godz.

Celem koła naukowego PROGRAMOWANIE NOWOCZESNYCH APLIKACJI jest poszerzanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami. Uczestnik po zakończeniu zajęć będzie przygotowany do tworzenia aplikacji internetowych oraz do udziału w Olimpiadzie Informatycznej.

Zajęcia koła naukowego odbędą się w laboratoriach Akademii im. Jakuba z Paradyża wyposażonych w stanowiska komputerowe oraz wymagane oprogramowanie.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

KOŁA NAUKOWE: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SIECIOWE - 60 godz.

Celem koła naukowego NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SIECIOWE jest rozszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami. Uczestnik po zakończeniu zajęć nabędzie umiejętności projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami oraz będzie przygotowany do udziału w Olimpiadzie Informatycznej.

Zajęcia koła naukowego odbędą się w laboratoriach Akademii im. Jakuba z Paradyża wyposażonych w stanowiska komputerowe oraz wymagane oprogramowanie.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

KOŁA NAUKOWE: PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM ARDUINO - 60 godz.

Celem koła naukowego PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM ARDUINO jest poszerzanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie sygnalizowania informacji na diodach LED oraz wyświetlaczu tekstowym, komunikacji ARDUINO z komputerem, sterowania silnikami. Uczestnik po zakończeniu zajęć będzie przygotowany programowania z wykorzystaniem ARDUINO oraz do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Zajęcia koła naukowego odbędą się w laboratoriach Akademii im. Jakuba z Paradyża wyposażonych w stanowiska komputerowe oraz wymagane oprogramowanie, a także w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Liczba miejsc w grupie:  8.

 

KOŁA NAUKOWE: HOMO ECONOMICUS – koło naukowe młodych ekonomistów - 60 godz.

Celem koła naukowego HOMO OECONOMICUS jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wspieranie aktywności i rozwoju intelektualnego. Uczestnik po zakończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nabędzie umiejętności wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, a także będzie przygotowany do udziału w konkursach i Olimpiadzie Ekonomicznej. Zajęcia koła naukowego odbędą się w pracowniach Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Liczba miejsc w grupie:  8.