11 marca 2020 roku w firmie  PUH TEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł omówił Pan Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Ryszard Bartz – Prezes firmy TEST – wraz ze swoimi pracownikami.

26 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”  modułu PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM. Ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Tomasz Mila.22 stycznia 2020 roku na terenie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” programu. Hołdując idei prowadzenia szkoleń wspierających kształtowanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy testowanie programu  „CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych” odbyło się na terenie konkretnego zakładu pracy.  Uczestników szkolenia przywitał Prezes Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Zbigniew Rudowicz, natomiast ćwiczenia praktyczne w ramach testowanego programu z uczestnikami warsztatów przeprowadził Pan Grzegorz Włażewski.


      


12 grudnia 2019 r. w  siedzibie QCW Eisenhuttenstadt , odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU TECHNIKA REGULACJI I AUTOMATYZACJI.


Fotorelacja na FB oraz na Instagramie


5 grudnia 2019 r. w  Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU - MODUŁU STEROWNIKI Z PROGRAMOWALNĄ PAMIĘCIĄ (PLC).


Fotorelacja na FB oraz na Instagramie


7 listopada 2019 r. w siedzibie w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 E-PLAN. W warsztatach uczestniczyli polscy i niemieccy nauczyciele, łącznie 11 osób. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni, wykonywali ćwiczenia założone w programie oraz zadawali wiele pytań mających na celu doprecyzowanie zapisów w module, który następnie zostanie wdrożony do realizacji.