31 maja 2023 roku, w Zielonej Górze, odbyło się spotkanie w  ramach branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego „Lubuskie kształci w poszukiwanych zawodach”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Akademii im. Jakuba z Paradyża z kierunkiem – pielęgniarstwo, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, zielonogórskiej „Budowlanki” oraz powiatu nowosolskiego z prezentacją sieci szkół w powiecie. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zostało zaproszone do podzielenia się  dobrymi praktykami w zakresie kształcenia kierowców-mechaników oraz techników spawalnictwa.